PFAS vervuiling

28 Februari 2023

PFAS vervuiling

Ernstige grondvervuiling op de grens Waregem-Kruisem                        

Het grondwater aan het oude stort op de grens van Waregem en Kruisem is héél ernstig vervuild. Met PFAS (17x hoger dan de norm) maar ook zware metalen en andere giftige stoffen. OVAM gaf in 2016 al opdracht tot sanering; dat is nooit gebeurd. Wij maken ons zorgen! Climaxi en Milieufront Omer Wattez vzw organiseren komende donderdag 2 maart een infoavond voor de buurt.