Programma

ZUURSTOF VOOR WAREGEM

 

Beste Waregemnaar

Samen houden we van Waregem. Het is hier goed! 

Maar Groen maakt zich ook zorgen. De snel veranderende wereld brengt de klassieke grandeur van Waregem in gevaar. Appartementsblokken schieten als paddenstoelen uit de grond. Onze winkelstraten dreigen te verloederen en hebben het moeilijk om op te boksen tegen de baanwinkels en de oprukkende online verkoop. Het stijgende bevolkingsaantal zorgt voor een steeds moeilijker te ontwarren mobiliteitsknoop en een grotere diversiteit.

Wij geloven dat er op het bestuursniveau van een stad heel wat mogelijk is om deze uitdagingen aan te pakken door duidelijke beleidskeuzes te maken, gebaseerd op een lange termijnvisie.

  • We begrijpen dat we hoger moeten bouwen omdat we met steeds meer zijn, maar dat mogen we niet doen zonder ook te investeren in aantrekkelijke publieke ruimte.

  • Als we mobiel willen blijven, zullen we duidelijke afspraken moeten maken welke voertuigen we waar voorrang geven. Want wie durft zijn kinderen nog alleen op pad sturen?

  • De beste resultaten halen we als we de inwoners van Waregem laten meedenken.

Graag willen wij u ons ambitieus programma voorstellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Groen schreef dit samen met progressieve burgers, ook gebaseerd op gesprekken met handelaars en bedrijven. We kiezen voor een stad op mensenmaat waar het goed leven is, voor onze kinderen en kleinkinderen, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Dit veronderstelt een andere aanpak voor Waregem en zijn deelgemeentes. Samen met jullie willen we hier werk van maken.

#zuurstofvoordestad #hetkananders #groenmaaktgelukkig #lovewaregem

Download het volledige programma

Ruimte voor de toekomst

Een aangenaam stadscentrum, dorpskernen en buurten met veel openbare groene ruimte waar mensen elkaar ontmoeten, dat is waar Groen in gelooft. Met een duidelijke visie op stadsvernieuwing leggen wij voorwaarden op aan projectontwikkelaars. De kernen moeten weer ‘onthard’ worden. Steen en beton wisselen we af met groen en water. We blijven met onze handen af van bestaande open ruimte, landbouw- en natuurgebied. Dichter wonen wordt de norm maar tegelijk investeren we in kwalitatieve publieke ruimte. We zetten in op diverse kwaliteitsvolle en betaalbare woonvormen. Winkels, kantoren, toegankelijke diensten(centra) en kmo’s zijn verweven met woongebied. Parken, groene open ruimte, bos en landelijk gebied willen wij opwaarderen.

Groen vergroent de stad.

Goed op (de) weg

Elke dag maakt de mobiliteitsknoop duidelijk dat we nieuwe, slimme en gezonde verkeerskeuzes moeten maken. Mensen moeten zich veilig en vlot kunnen bewegen. De markt is autoluw en wordt zo, samen met het vernieuwde Pand, een aangename ontmoetingsplek. Een lokaal fietsnetwerk verbindt centrum met deelgemeenten en wijken. Er zijn wandelzones en trage wegen die opnieuw opengesteld worden. We installeren deelfietsen en deelauto’s verspreid over het hele grondgebied. Het stadswagenpark is ‘proper’ en delen we met de burger. Mensen met een beperkte mobiliteit kunnen altijd rekenen op betaalbare alternatieven. Tegelijk beperken we het (gemotoriseerd) verkeer en brengen de diensten dichter bij de mensen. In elke deelgemeente voorzien we een dorpspunt. Dat is zowel een buurtwinkel voor lokale producenten en landbouwers als een afhaalplek voor online bestellingen. Het is de plaats waar de stadsdiensten bereikbaar zijn en waar je kan binnenlopen voor een praatje. Je kan er je bibboeken ophalen en je deelfiets ontlenen.

Groen brengt je in vervoering.

Iedereen mee

Groen wil een stad waar burgers, stadsdiensten, verenigingen en ondernemers er voor elkaar zijn. Omdat samenleven en samenwerken voor ons écht belangrijk zijn! Wijkcomités en dorpsraden krijgen een budget. We zetten in op buurtwerking. Het stadhuis komt naar je toe en op de gemeenteraad organiseren we een burgervragenuurtje. De adviesraden worden versterkt. Een onafhankelijke ombudsdienst luistert naar vragen en klachten en maakt ze zichtbaar voor iedereen. Diversiteit is een feit. Aan ons allen om hiermee constructief om te gaan. Iedereen vindt zijn plaats in onze samenleving. Talentontwikkeling en gelijke onderwijskansen voor alle kinderen van alle netten zijn onze uitgangspunten. Bij aanwerving van stadsmedewerkers wil Groen extra aandacht voor mensen van buitenlandse herkomst, personen met een (arbeids)beperking en andere kansengroepen.

Groen verbindt de stad.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren