Fietsers aan de top

12 September 2018

Fietsers aan de top

De voorbije legislatuur deed Groen heel regelmatig constructieve voorstellen om de veiligheid van de fietsers te verhogen: fietsstraten, de fietssnelweg, een autoluw centrum, binnen een totaal mobiliteitsplan. De meest recente tussenkomst dateert van 3 juli, omtrent schoolstraten. En zie, in juli lazen we in de krant dat er een schoolstraat komt in de Nieuwhuizenstraat, bij de school Talentensprong. Een schoolstraat wordt aan het begin en het einde van een schooldag telkens een half uur afgesloten, en is op dat moment enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Bewoners kunnen de straat wel uitrijden maar niet inrijden. Maar dat is niet alles. Na de installatie (eind november 2017) van de drie fietsstraten in de Groene Wandeling/Tjollenstraat, de Keerstraat en de Hippodroomstraat verscheen recent in de krant dat men de fietser aanmoedigt. De markt en alle winkelstraten in het centrum worden tegen midden oktober – zijn het dan verkiezingen misschien? – fietsstraten. Bovendien wordt de zone 30 in het centrum fors uitgebreid. Veilige en gezonde keuzes dus. Nu ook nog de voetpaden aanpakken en het centrum autoluw maken. Maar dat is voor later. En enkel als Groen mee bestuurt, durven we denken.