Peter Vanhoutte

Lid adviesgroep

Als groen in grote mate bijdraagt tot het gevoel van welbevinden van stadsbewoners, dan is de keuze vlug gemaakt. Toch? Dan trek je resoluut de kaart van groene economie, groene energie en groene mobiliteit. Toch? Dan wil je dat alle groen behouden blijft. Dan zet je je in voor nog meer groen. Je wil ook dat alle groen voor iedereen bereikbaar is langs veilige en comfortabele trage fiets- en wandelwegen. Want iedereen hoort erbij. Toch?

 

lormpeter@telenet.be