Hilde Malfait

Gemeenteraadslid

Sociaal assistente van opleiding en hiermee aan de slag als klantenconsulente bij VDAB. Daardoor kom ik heel vaak met mensen in contact die het zowel psychisch, sociaal als financieel moeilijk hebben. Ik vind het belangrijk dat de politiek daar een menswaardig antwoord op geeft. Ik zie met pijn in het hart dat er meer en meer open ruimte verloren gaat. Dit moet echt gestopt worden. Koning auto mag voor mij een minder prominente plaats krijgen in het centrum. Waarom zouden we niet meer inzetten op andere vormen van mobiliteit? En is het niet dringend tijd voor een lange termijnvisie waarin autodelen, fietsdelen, een sterk openbaar vervoer, veilige fiets- en wandelpaden een grotere rol kunnen spelen? Ik vind alvast van wel. Groen biedt hierop een antwoord en daar wil ik mijn steentje toe bijdragen.

 

malfaithilde@gmail.com