Hilde Malfait

Raadslid

Sociaal assistente van opleiding en hiermee aan de slag als klantenconsulente bij VDAB. Daardoor komt Hilde heel vaak met mensen in contact die het zowel psychisch, sociaal als financieel moeilijk hebben. De politiek moet daar een menswaardig antwoord op geven.

Hilde ziet met pijn in het hart dat er meer en meer open ruimte verloren gaat. Dit moet gestopt worden. Koning auto mag een minder prominente plaats krijgen in het centrum. Is het niet dringend tijd voor een lange termijnvisie waarin autodelen, fietsdelen, een sterk openbaar vervoer, veilige fiets- en wandelpaden een grotere rol kunnen spelen? Groen biedt hierop een antwoord en daar draagt Hilde - in de gemeenteraad - haar steentje toe bij.

 

malfaithilde@gmail.com