Ruimte voor de toekomst

Een aangenaam stadscentrum, dorpskernen en buurten met veel openbare groene ruimte waar mensen elkaar ontmoeten, dat is waar Groen in gelooft. Met een duidelijke visie op stadsvernieuwing leggen wij voorwaarden op aan projectontwikkelaars. De kernen moeten weer ‘onthard’ worden. Steen en beton wisselen we af met groen en water. We blijven met onze handen af van bestaande open ruimte, landbouw- en natuurgebied. Dichter wonen wordt de norm maar tegelijk investeren we in kwalitatieve publieke ruimte. We zetten in op diverse kwaliteitsvolle en betaalbare woonvormen. Winkels, kantoren, toegankelijke diensten(centra) en kmo’s zijn verweven met woongebied. Parken, groene open ruimte, bos en landelijk gebied willen wij opwaarderen.

Groen vergroent de stad.