Iedereen mee

Groen wil een stad waar burgers, stadsdiensten, verenigingen en ondernemers er voor elkaar zijn. Omdat samenleven en samenwerken voor ons écht belangrijk zijn! Wijkcomités en dorpsraden krijgen een budget. We zetten in op buurtwerking. Het stadhuis komt naar je toe en op de gemeenteraad organiseren we een burgervragenuurtje. De adviesraden worden versterkt. Een onafhankelijke ombudsdienst luistert naar vragen en klachten en maakt ze zichtbaar voor iedereen. Diversiteit is een feit. Aan ons allen om hiermee constructief om te gaan. Iedereen vindt zijn plaats in onze samenleving. Talentontwikkeling en gelijke onderwijskansen voor alle kinderen van alle netten zijn onze uitgangspunten. Bij aanwerving van stadsmedewerkers wil Groen extra aandacht voor mensen van buitenlandse herkomst, personen met een (arbeids)beperking en andere kansengroepen.

Groen verbindt de stad.