Homeless Team in Waregem

Homeless Team in Waregem

In mei 2013 stelde ons OCMW-raadslid Tom Ruysschaert voor het eerst voor om een samenwerking aan te gaan met SV Zulte Waregem om een afdeling Belgian Homeless Cup in Waregem op te starten.

Hij kwam er nog twee keer op terug. In februari 2018 stelde Inge Vandevelde de vraag opnieuw in de gemeenteraad en ook in Hier, onze huiskrant editie maart, kon je lezen waarom wij zo’n project belangrijk vinden. En zie – vanaf september wordt de eerste bal gesjot! Het initiatief is een samenwerking tussen SV Zulte Waregem, SO Gaverke, het CAW en het stadsbestuur.

De Belgian Homeless Cup is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die te maken hebben/hadden met dak- of thuisloosheid, verslavingsproblematiek, kansarmoede … De Homeless Cup gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de deelnemer. Voetbal is een middel om het zelfvertrouwen op te krikken, het zelfbeeld te ontwikkelen, structuur te geven aan hun leven, de kracht van de groep te beleven en ergens bij te horen. De kracht van voetbal dus om het reïntegratieproces op te starten.

In september gaan de eerste trainingen, die wekelijks plaats vinden, van start. Op termijn kan de ploeg dan deelnemen aan oefenwedstrijden en aan de Belgian Homeless Cup. We kijken al uit naar de resultaten én zijn content dat wij hiervoor de assist gaven!