Goed op (de) weg

Elke dag maakt de mobiliteitsknoop duidelijk dat we nieuwe, slimme en gezonde verkeerskeuzes moeten maken. Mensen moeten zich veilig en vlot kunnen bewegen. De markt is autoluw en wordt zo, samen met het vernieuwde Pand, een aangename ontmoetingsplek. Een lokaal fietsnetwerk verbindt centrum met deelgemeenten en wijken. Er zijn wandelzones en trage wegen die opnieuw opengesteld worden. We installeren deelfietsen en deelauto’s verspreid over het hele grondgebied. Het stadswagenpark is ‘proper’ en delen we met de burger. Mensen met een beperkte mobiliteit kunnen altijd rekenen op betaalbare alternatieven. Tegelijk beperken we het (gemotoriseerd) verkeer en brengen de diensten dichter bij de mensen. In elke deelgemeente voorzien we een dorpspunt. Dat is zowel een buurtwinkel voor lokale producenten en landbouwers als een afhaalplek voor online bestellingen. Het is de plaats waar de stadsdiensten bereikbaar zijn en waar je kan binnenlopen voor een praatje. Je kan er je bibboeken ophalen en je deelfiets ontlenen.

Groen brengt je in vervoering.