Blauwpoort

06 December 2022

Blauwpoort

Wij zijn benieuwd hoe het stadsbestuur de verharding van zo'n groot gebied zal compenseren?

Op de gemeenteraad van 6 december 2022 kwam het tot een pittige discussie over het dossier Blauwpoort. Aanleiding was een vraag van collega-raadslid Xavier Wyckhuyse met een suggestieve ondertoon. Bij een vraag naar een stand van zaken stelde hij dat de bewoners van de Biest destijds "opgestookt werden via pamfletten met verkeerde info" en "dat er nooit sprake geweest is van bedrijven die voor lawaai-, geur- en verkeershinder gingen zorgen." Een duidelijke sneer naar onze partij, en dat lieten we niet zomaar gebeuren. 

Raadsleden Inge en Marij zetten de puntjes op de i en maakten duidelijk dat de plannen voor dergelijke sterk vervuilende bedrijven er wel degelijk waren en het oorspronkelijke protest daar zijn oorsprong kent. Intussen zijn de selectiecriteria voor bedrijven sterk aangescherpt - wat een goede zaak is - maar verzetten wij ons als partij nog steeds tegen het aansnijden en verharden van 35 ha (meer dan 50 voetbalvelden) aan open ruimte. 

De tussenkomst van raadslid Simon klonk als volgt: 

"Collega Xavier, ik vind het eerlijk gezegd nogal betreurenswaardig hoe negatief suggestief u het in uw inleiding schetst. Alsof de pamfletten afkomstig waren van een soort extremisten, die koste wat kost stokken in de wielen wilden steken, alsof zij te dom waren om al het goede te zien dat zo'n bedrijventerrein met zich meebrengt. Terwijl zij helemaal niet te dom waren, maar voor hen de voordelen allerminst opwogen tegen de nadelen. Want om even nuance te brengen in die voordelen... De drukst bereden snelweg en gewestweg, die zal dan in de toekomst nog drukker bereden worden? Ik denk niet dat de Vlecht al die verkeersproblemen zal kunnen oplossen. En werkgelegenheid, voor wie moeten we die voorzien? Elke Waregemnaar die kan werken heeft werk. Voor nog wat meer Noord-Fransen dus? Het lijkt me duidelijk dat in dit dossier, net zoals in vele andere in Waregem, de bedrijfswereld voorrang krijgt op al de rest.

Enfin, elk z'n waarheid, zoals onze burgemeester dat zo mooi kan zeggen. Nu, wij juichen het participatietraject waar schepen Kristof naar verwijst wél toe natuurlijk. Maar ik wil er toch graag op wijzen dat één van die vervloekte pamfletverspreiders vorige maand constructief de hand heeft gereikt aan stadsbestuur en Leiedal hoe men bij het ontwerp van dat bedrijventerrein zo veel mogelijk op maat van de Biestenaar kan werken. Om betrokken Biestenaars met verschillende expertise te laten meedenken, om zo tot een mooi gedragen projectontwerp te komen. Een prachtig voorbeeld van participatie van onderuit, op initiatief van de inwoners. Ik hoop dus dat dit participatietraject goed doordacht aangepakt wordt om dit alle kansen te geven en verschillende belangen zo goed als mogelijk met elkaar te verzoenen.

En nog één iets. Ja, wij zijn tegen de transformatie tot bedrijventerrein van site Blauwpoort. 20 jaar geleden en nu nog steeds. Het gaat hier over 35 ha, dat zijn meer dan 50 voetbalvelden die verhard worden. Het aansnijden van zo'n grote oppervlakte aan open ruimte die ons in Vlaanderen zo kostbaar is, is écht niet meer van deze tijd. Ik geloof dat dat iets is wat velen hier in de zaal beseffen (stiekem) maar niet durven uit te spreken. Dat hoop ik ook vooral, naast het feit dat ik dat geloof. Maar goed, het is beslist, alle verzet ten spijt. Dus nu zijn wij vooral benieuwd hoe het stadsbestuur de verharding van zo'n groot gebied zal compenseren? Want dat is wat de Vlaamse overheid van lokale besturen vraagt: dat men extra woon- of industriegebieden compenseert met evenveel open ruimte. Dus hebben jullie al sites in gedachten op Waregems grondgebied waar bepaalde delen onthard kunnen worden en een groot stuk grond kan teruggegeven worden aan de natuur?"

 

Voor de volledigheid: het audioverslag van die avond kan je hier beluisteren.

Vanaf 1u17min start de vraag van Xavier Wyckhuyse, met antwoord van schepen Kristof Chanterie. Vanaf 1u25min komt onze fractie aan het woord.