VRAAG 2 GROEN GR 09.2017 + ANTWOORD GEMEENTERAAD

Vraag 1 Groen – van Marktbus naar een ‘Ware’ stadsbus in Waregem


Deze zomer lazen we het in de krant: “Gratis marktbus kent geen succes.” en “…dat het aantal gebruikers moet verhogen (lees: zodat deze stadsinvestering te verantwoorden is.)”
Groen is dit initiatief genegen, maar zolang koning auto vlotjes het centrum kan doorkruisen, tot vlak naast de kramen, zal deze (zelfs gratis) marktbus eerder leeg blijven. Groen heeft een oplossing voor ‘het probleem’.
Wij pleiten voor de invoer van een kleine elektrische stadsbus, een Waregemse hop on-hop off bus. Deze ring-centerbus toert een steeds wederkerend traject tussen de ringlaan en het centrum, elke dag en volgens een gekend uurschema. Er komen goed gekozen haltes die veilig en vlot toegankelijk zijn: op de ringlaan is dat aan het Station, de Zeswegen, parking Expo, de Zuiderboulevard en de Damweg, maar ook aan de Oosterlaan t.h.v. de Zultse-, Kruishoutemse- en/of Nokerseweg, en/of de shoppinggedeeltes. In het centrum kunnen er naast de halte op de Markt nog meerdere ‘binnenhaltes’ komen, vb. aan parking Den Olm, aan het rondpunt met de Churchilllaan, de Meiweg …
Nu er hard gewerkt wordt aan de ring Westerlaan/Noorderlaan is dit het ideale moment om nieuwe mobiliteitsoplossingen uit te werken. Het parkeerbeleid en de blue-bike hubs zijn al een stap in de goede richting, maar toch staan we in Waregem meer en meer stil. Ook de invalswegen krijgen teveel wagens te verwerken. Als straks de grote bussen van De Lijn het centrum niet meer doorkruisen - en dat vinden wij een goede zaak, want ze zijn letterlijk te groot – dan is dit een welkome aanvulling voor zij die te voet of met de fiets moeilijk afstand kunnen afleggen (of bij heel slecht weer), maar ook voor wie (bewust) geen wagen bezit.
Daarom willen wij het ‘knippen’ van de Markt tegelijk hiermee invoeren!
Waregem is in deze dus zelf architect. Als dit project slaagt, kan er een uitbreiding komen naar verder gelegen wijken en de deelgemeentes, eventueel met de invoer van een 2de stadsbus. Inwoners hoeven zich dan ook niet meer eerst met de wagen naar vb. parking Expo te begeven.
En belangrijk, in ons voorstel is deze stadsbus niet gratis voor de gebruikers. Zij betalen een ticket per uur, via een meerbeurtenkaart of een andere abonnementsformule. De stad zou wel een groot gedeelte van de kosten dekken zodat de ritprijs aanvaardbaar blijft.

Onze vraag:  Wil de stad ons voorstel op zijn haalbaarheid onderzoeken en investeren in een eigen(tijdse) stadsbus?

Inge Vandevelde
Groen Waregem

Antwoord Gemeenteraad

- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dit idee misschien nieuw lijkt, maar het is het niet. Al enkele jaren geleden kwam dit aan bod bij de herziening van het mobiliteitsplan. Toen was er veel overleg tussen de stad en De Lijn om een oplossing te vinden voor de vele lijnbussen die in conflict komen met de zachte weggebruikers in het centrum. Eén van de suggesties was om de grote bussen te laten halt houden op de rand en in het centrum met kleinere stadsbussen te rijden. De Lijn zou kilometers uitsparen met de grote bussen en de besparing investeren in kleine stadsbussen. Men heeft dit onderzocht en het antwoord van De Lijn was dat het stadscentrum van Waregem veel te klein is voor een stadsbuslijn. Gebruikers vergelijken bij het overstappen van de lijnbus naar de stadsbus of bij het nemen van de stadsbus de wacht- en de reistijd die zij zouden nodig hebben om hun bestemming te bereiken. Vanaf de ring naar de markt is het slechts 7 minuten stappen. De gratis marktbus die nu rijdt, doet er 15 minuten over om het traject van de Zuiderlaan naar de markt heen en terug te rijden. In het voorstel van Groen zouden er meer haltes zijn en zou er een langere route zijn. Dit betekent dat de wachttijd nog veel langer zou zijn. Sinds de start van het nieuwe parkeerbeleid beseffen de mensen steeds meer dat het echt niet ver stappen is van de gratis parkeerplaatsen naar het centrum. We zien dit ook aan de hoge bezetting van die gratis parkings tijdens de week. Het organiseren van stadsvervoer voor minder mobiele mensen is zeker de moeite om verder te onderzoeken. Samen met college Kerkhove, Werkplus en het Welzijnshuis wordt de piste onderzocht om eventueel dit vervoer op afroep te organiseren in combinatie met sociale tewerkstelling. Wat De Lijn betreft, is men inderdaad bezig met onderzoek van een nieuw systeem. Het huidig aanbod met streeklijnen en belbuslijnen wordt geëvalueerd en wil men aanpassen. Onder impuls van de Vlaamse overheid is men bezig met een proefproject van vervoersregio’s. Eens dit geëvalueerd is, zal dit misschien een nieuwe piste zijn, die ook in Waregem een toekomst heeft. De Lijn blijft een belangrijke gesprekspartner in dit gegeven.
- Raadslid, mevr. Inge Vandevelde, zegt dat Groen dit zelf zou organiseren. Het zal steeds meer zo zijn dat tram, bus en trein de grote lijnen vormen. Klein stadsvervoer met busjes is zeker een stuk in het verhaal.
- De voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het al een goede stap zou zijn om grote lijnbussen uit het centrum te krijgen.
- Raadslid, mevr. Inge Vandevelde, zegt dat het nog beter zou zijn om ook geen personenwagens meer rond de kerk te laten rijden.
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, meent dat de marktbus een goed initiatief is. In 1996 of 1998 heeft voormalig raadslid Debontridder het voorstel ingediend om een marktbus in te leggen tussen de deelgemeenten en het centrum. Het succes van het marktbusje hangt ook samen met het parkeerbeleid. Het parkeerbeleid faciliteert nog steeds het parkeren in het centrum. Men laat nog te veel auto’s toe in het centrum.