DOSSIER BLAUWPOORT

Impact op alle inwoners van Waregem

Woont u in Waregem? Dan zal dit project impact hebben op uw woonomgeving. Hoe dichter u bij de Blauwpoort woont, hoe groter de impact. Als buurtbewoners zijn wij niet zomaar "tegen". Wij zijn wel "voor" een aantal waarden die door dit project bedreigd worden.

Milieuklasse 1 en uw gezondheid

Wij zijn voor een gezonde leefomgeving waar we gerust kunnen ademen en werken.

De geplande industrie behoort tot Milieuklasse 1: dat is de zwaarste categorie. Kort samengevat: als het giftig is, veel lawaai maakt, groot en vervuilend is of hevig stinkt dan hoort het thuis in Milieuklasse 1 (volledig overzicht).

Enkele voorbeeldenAsbestverwerking, biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen,dierencrematorie, pluimveebedrijven van meer dan 20.000 stuks, ondergrondse opslagplaatsen, verbranding...

Rechtsonzekerheid

Wij zijn voor rechtszekerheid en correcte afspraken met onze stad.

Kocht u in Waregem een stukje grond met de garantie dat het achterliggende gebied ongerept zal blijven? Voor de mensen in gebied Blauwpoort gold dat ook. Helaas hebt u geen rechtszekerheid: gebieden kunnen steeds opnieuw ingekleurd worden. Geef de stad een signaal dat dat niet kan, nergens in Waregem.

Verkeersonveiligheid

Wij zijn voor een veilige verkeersomgeving met een vlotte verkeersdoorstroming.

Het aantrekken van 40ha zware bedrijven en een nieuwe weg betekent nog meer belasting op het al overbelaste op-en afrittencomplex. Niet alleen van vrachtverkeer, maar ook nieuwe werkkrachten.

Noot: uit benchmark onderzoek bij bedrijven in de buurt blijkt minder dan 1 op de 5 werknemers uit Waregem te komen.

Job onzekerheid

Wij zijn voor jobs in de eigen buurt.

Voor de nieuwe plannen moeten verschillende landbouwfamilies plaatsruimen. Hun toekomst - vaak al generaties ver - staat op het spel, zelfs na herhaaldelijk beklemtonen dat nieuwe generaties de zaak overnemen.

Noot: uit hogergenoemd benchmark onderzoek valt af te leiden dat het nieuwe industrieterrein nauwelijks bijdraagt tot lokale jobcreatie.

Esthetiek

Wij zijn voor een mooi Waregem.

De geplande bedrijven kunnen tot dertig meter hoog gebouwd worden. Dat betekent dat de binnenkomst van Waregem een muur van beton wordt. Beweeg met uw muis over de foto bovenaan deze pagina om een simulatie te zien op basis van de huidig beschikbare info.

Fijn stof al op recordniveau

Waregem heeft al een van de hoogste concentraties fijn stof in België. Het geplande industriegebied met bijhorend verkeer zal deze alarmerende situatie nog verergeren. De lopers op de finse piste - op minder dan 200m van Blauwpoort - zijn alvast gewaarschuwd voor deze stille doder.