Actueel

Vul je ook de online-vragenlijst in ?

De Belgische energieministers willen uw mening kennen over onze energietoekomst.

Daartoe is er een online vragenlijst via https://www.energiepact2050.be/naar-een-interfederaal-energiepact.html​

Men kan pro of anti het afnemen van...

Vraag Groen – 100% Vlaamse subsidie voor lokale fietsinvesteringen


In Waregem is er nog veel werk om de lokale fietsinfrastructuur te verbeteren, te vernieuwen of nieuwe aan te leggen. Wagens rijden zich vast, de parkeerdruk blijft toenemen en verlegt zich naar verder gelegen woonstraten. Kortom, de fiets verdient veel beter.
We verwijzen naar onze recente vragen i.v.m. een...

Vraag 1 Groen – van Marktbus naar een ‘Ware’ stadsbus in Waregem


Deze zomer lazen we het in de krant: “Gratis marktbus kent geen succes.” en “…dat het aantal gebruikers moet verhogen (lees: zodat deze stadsinvestering te verantwoorden is.)”
Groen is dit initiatief genegen, maar zolang koning auto vlotjes het centrum kan doorkruisen, tot vlak naast de kramen, zal deze (zelfs...

Vraag Groen – Asbest, een probleem, ook in Waregem

Naar aanleiding van de brand in een loods aan het kruispunt van de Henri Lebbestraat met de N382

Expresweg op 29 mei én naar aanleiding van een reportage in PANO (17 mei 2017) waarin een schuur met

‘afval’ in Sint-Eloois-Vijve ter sprake kwam, willen wij toch een aantal vragen beantwoord zien, of...

Vraag Groen – (Stadsrand)bos

Naar aanleiding van de vraag van Thea Mestdagh (N-VA) in vorige gemeenteraad (dd. 2 mei 2017) hebben

wij toch nog een bijkomende vraag te stellen. De bevoegde schepen stelde dat er op dit moment geen

grond te koop is. Dit kan zo zijn maar wij lezen toch in de verslagen van de gemeenteraad van 6 mei 2014

bij...

Vraag Groen – Fietssnelweg 75 langs spoorlijn Waregem - Kortrijk

Als inleiding op deze vraag geven we eerst een beetje geschiedenis mee omtrent Spoorlijn 75.

Volgens Wikipedia verbindt de Belgische Spoorlijn 75, die 71,3 km lang is, Gent met Fives (wijk in Rijsel).

Spoorlijn 75 werd in meerdere fases gebouwd. Het gedeelte Gent-Deinze werd geopend...

Vraag Groen – Textielcontainers

In Waregem worden de vergunningen voor textielcontainers toegekend in partnerschap met Imog. Deze

organisatie adviseert om 50% van die containers toe te kennen aan organisaties met een goed doel. In

Waregem is dit slechts 13 op 35 (37%). Wij stellen daarom voor om de eerste 5 aflopende commerciële

vergunningen telkens over...

DAG VAN DE BUREN

Op de laatste vrijdag van mei hebben miljoenen Europeanen sinds een jaar of negen de gewoonte aangenomen

om eens wat meer aandacht te besteden aan hun buren. Op die Dag van de Buren, en met steun van de Europese

Commissie, nemen heel wat buren een stoel en zetten zich samen op een pleintje, een stoep, een oprit of in

iemands tuin in de...

Vraag 1 – Verbeteren toegankelijkheid voor zachte weggebruiker van het (fietsers)brugje over de Expresweg  N382  

 

Toen de Expresweg N382 er definitief aankwam eind jaren ’70, hebben enkele waterhoekbewoners (eerste bestuursleden) geijverd voor de aanleg van een voet- en fietsbrug over de Expresweg. Zo werd de pas van en naar het Gaverke en het centrum van...

Hallo vrienden van Groen Waregem,       De lente heeft zich al laten voelen, en dan komen we graag es buiten,    zie de flyer in bijlage wil graag inschrijven,     met vriendelijke groet,   Marij Vanlauwe  - voorzitter  & Inge Vandevelde - gemeenteraadslid  namens de kern Groen Waregem

Pagina's